Skriv ut denna sida
söndag 3 november 2019

Ny masteruppsats!

Nu finns en ny masteruppsats som hermeneutiskt, fenomenologist utforskar platsens betydelse för utövande av praktisk klokhet.

Den är skriven av Eva Solhäll på Södertörns Högskola, Centrum för praktisk kunskap.

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1352049

Önskar god läsning!

Hälsar Styrelsen / Eva