hn logo 19a

måndag 15 oktober 2018

Ny SLU rapport om evidensbaserad design i vårdsammanhang!

Hej alla
En ny SLU rapport har kommit ut idag som handlar om evidensbaserad design i vårdsammanhang. Den finns att tillgå som pdf fil via adress:
 
 
Bilägger den även som pdf fil LTV-rapport_2018-7-2.pdf
 
 
Med vänlig hälsning styrelsen / Lillian