hn logo 19a

Utveckling

Grön rehabilitering, Naturunderstödd rehabilitering, NUR, Grön omsorg…
Ämnesfältet har många namn och än så länge finns inget enhetligt namn som helt går att översätta mellan länder och verksamheter.

I och med industrialisering och teknisk utveckling föll vår kunskap om naturens läkande förmågor bort från läkekonst och samhälle. Nu är den på väg tillbaka i en form som vi i dagens samhälle kan acceptera; med vetenskaplig evidens.

Grön rehabilitering, Naturunderstödd rehabilitering; NUR har fått sin renässans i och med att man efter de stora krigen upptäckte naturens läkande förmåga för de återvändande, krigsskadade, soldaterna. Sedan dess har allt fler undersökningar och forskningsstudier bekräftat att naturen tycks stödja vår egen kropps läkande förmåga.

I dagsläget är det från Alnarp, Skåne och Göteborg som influenserna sprider sig upp över landet. I allt fler landsting fattas positiva beslut för att satsa på rehabilitering i trädgårdsmiljö, hund i vården, hästunderstödd terapi och flera andra former för både kroppslig och psykosocial läkning. Även privata entreprenörer och ideella föreningar erbjuder naturunderstödd friskvård och läkning i varierande former.

Grön omsorg är det som, i Sverige, är ett vanligt begrepp för kommunernas verksamheter för funktionsnedsatta personer och innefattar ofta sysselsättning, arbete, på certifierade gårdar.

Kunskapen och nyfikenheten har drivit fram ett flertal projekt i offentlig regi. Promenadstråk och tillrättalagda plaster för att enskilda och grupper ska få tillgång till och lockas att använda den vardagsnära utemiljön är ett exempel. Utredning och förslag för behandling av stressrelaterad ohälsa är ett annat.

Vi som arbetar och är intresserade av att sprida kunskap och möjliggöra samtal om naturens läkande effekter gläds åt dessa framsteg och följer utvecklingen med spänning.