hn logo 19a

Naturens inverkan på vår hälsa

 

Hur hänger det då ihop detta med att naturen hjälper oss att hålla oss friska och stödjer vår kropps läkande förmåga?

Enkelt och vardagligt, utan att göra anspråk på att det är en fullständig redovisning av sammanhangen, vill vi berätta om några tankegångar som tycks giltiga.

Det faktum att vi är natur, likaväl som andra levande varelser och miljöer, är en sorts bas för teorier kring oss människor och naturen.

Ett resonemang utgår från att vår hjärna och vårt primära sätt att fungera inte har utvecklats så mycket sedan vi, evolutionärt, blev människor. Vi reagerar på olika miljöer utifrån vår ursprungliga konstitution. Vi söker oss helt enkelt till de miljöer som känns trygga och möjliga att leva i!

Ett annat sätt att beskriva samband; människa natur, handlar om vår förmåga att koncentrera oss. Vi anses ha två sätt för detta. Det som kallas fokuserad koncentration, som vi använder när vi kör bil, läser av information och fattar beslut. Denna typ av fokuserad koncentration är lättuttröttad. Vi tenderar att överanvända den, på det sätt som vi lever våra liv i det moderna samhället. Vilket kan vara en förklaring till att många upplever stress och trötthet.

Den andra typen av koncentration kallas spontan fascination. Den innebär att vi försjunker i en avspänd koncentration t ex när vi låter blicken vila vid lågorna i en eld, ut över ett fält eller lyssnar till vågor. Vår blick fastnar och vi kan sitta länge utan att tröttas ut. I det läget läker hjärnan och får möjlighet att sedan åter använda sin fokuserade koncentration, utan att bli sjuk.

Naturen erbjuder oändliga möjligheter för spontan fascination. Detta är ett sätt att beskriva det vi tror gör att naturen hjälper oss att hålla oss friska och läka.

Tankarna om stress, läkning och natur har även sina rötter i vår kropps uppbyggnad. Vi har som biologiska varelser ”två olika” nervsystem. Det viljestyrda, som handlar om rörelseapparaten och det autonoma nervsystemet, som styr våra automatiska inre funktioner, t ex mag-tarmkanal och hjärta. Det, i sin tur, är uppdelat på en aktiverande del och en lugnande del.

De flesta av er som läser det här, har säkert hört talas om hur den aktiverande delen hänger ihop med det vi brukar kalla ”kamp-flykt-spela död”. Både vila och stresspåslag är en nödvändighet för oss som varelser. Men om systemet inte får gå tillbaka från stresspåslag till vila så blir vi till slut sjuka. Kroppen har till slut inget val annat än att ”spela död”, sinnen förstummas alltmer och hjärnan kan få varaktiga skador.

Vi vet att flera tillstånd kan försätta oss människor i varaktig stress. Vi vet också att natur; grönska och djur, fungerar stressreducerande och hjälper hjärna och kropp att läka. Det tycks också finnas en faktor i själva samspelet med djur, som har betydelse.

Såvitt flera undersökningar visar kan naturunderstödda metoder stödja läkning av flera olika sjukdomstillstånd och problem.

Undersökningar har även visat att vi håller oss friska i större utsträckning när vi vistas ute, tillsammans med djur och i naturen. Närheten till natur, parker och miljöernas utformning har dock betydelse för i hur stor utsträckning som människor faktiskt går dit i vardagen. Vid bland annat SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, finns forskare som har studerat hur de miljöer ser ut som vi mår gott av att vara i och söker oss till. Läsvärt för samhällsplanerare och vårdinstitutionsplanerare!