Skriv ut denna sida

Bli medlem

Tycker du att våra frågor är viktiga - Bli medlem!

När vi är många, kan vi påverka. Ditt medlemsskap gör det möjligt för föreningen att, i större utsträckning, sprida information, ha en bra hemsida och att arrangera konferenser och andra evenemang!

Du håller dig informerad om aktuella frågor och får möjlighet till kontakt med andra som har samma intressen!

...  Som medlem kan du påverka föreningens arbete genom att rösta på årsstämmor, medverka i arbetsgrupper etc.

Som medlem får du

  • vårt nyhetsbrev ett par gånger om året
  • inbjudan till särskilda arrangemang - ofta också med särskilt medlemspris
  • möjlighet att ingå i ett lokalt/regionalt nätverk
  • och givetvis kallelse till föreningens årsmöte.


Både enskilda personer, organisationer och företag kan bli medlemmar.

Årsavgiften är:

  • Enskild person och företag/organisationer med 1 anställd: 200 kronor
  • Företag/organisationer med mer än 1 anställd: 500 kronor
  • Studerande:10 kronor
    Not 1: Medlem i föreningen har endast en röst på årsstämman, oavsett avgiftens storlek.

Betala till vårt plusgiro (Hälsans Natur, 18 33 21-9). Glöm inte att ange ditt namn, mailadress, postnummer.