hn logo 19a

tisdag 14 mars 2017

seminarium om skolmiljö!

Torsdag, 6. April 2017 13:00 - 16:30

Att använda skolnära utemiljö för lärande, lek och hälsa!

Mer utomhusvistelse kopplat till lärande önskas i våra skolor. spännande seminarium om skolmiljö!
Men hur gör man för att få till det på ett bra sätt i barnens närmiljö?
Det finns goda exempel och eldsjälar ute i landet att ta lärdom av.

Kom och ta del av detta spännande seminarium på Trädgårdsmässan den 6 april 13-16.30!

fredag 10 februari 2017

Årsmöte!

Inbjudan Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544
20170525

Nu hälsas alla medlemmar välkomna till årets chans att påverka föreningens arbete framöver!

Den 25 mars, kl 13.30 - 16.00, träffas vi för ett riksmedlemsmöte och årsstämma. Vi ses i Malmö på Slottsträdgårdens Café på Malmöhusvägen 8.

Fika, mingel och Grön gemenskap! anmäl dig till Eva Solhäll e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen föreningen Hälsans Natur

Förslag till dagordning för mötet:

1.       Mötets öppnande.

2.       Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

3.       Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.

4.       Godkännande av Dagordningen.

5.       Upprop och fastställande av röstlängd.

6.       Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

7.       Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2016.

8.       Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2016.

9.       Presentation av Revisionsberättelsen.

10.    Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2016.

11.    Genomgång av Valberedningens förslag till ny styrelse:
11.1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
11.2 Val av kassör för föreningen för en period av två år.
11.3 Val av en styrelseledamot för en period av två år.

11.4 Val av två styrelseledamöter för en period av vardera ett år.
11.5 Val av tre styrelsesuppleanter för en period av vardera ett år.

     12.         Val av revisor och revisorsersättare för föreningen för en period av
                   ett år.

13.    Val av valberedning för föreningen.

14.    Fastställande av Medlemsavgift (tidigare år; 200 kr för enskilda, 100 kr för studenter och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd).

15.    Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.

16.    Verksamhetsplan för 2017

17.    Budget för 2017

18.    Behandling av propositioner.

19.    Behandling av motioner.

20.    Övriga frågor –
Avtackning av avgående medlemmar.

21.    Mötets avslutande.

fredag 23 december 2016

God Jul och Gott Nytt År!

Vi från föreningen Hälsans Natur önskar er alla en riktigt God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År!

 

Här kommer ett Tack till alla kära föreläsare workshopledare och deltagare vid konferensen den 30 september!

Vi gjorde en fantastisk dag tillsammans. Spännande, högkvalitativa föreläsningar och lekande, lärande workshops fyllde dagen.
Solen sken och vinden förde med sig frisk luft och energi till vårt uteliv på eftermiddagen :)

Vi enades om att detta är ett gott sätt att träffas på och att vi från föreningen ska sträva efter att fortsättningsvis forma våra konferenser med både teori och praktik inom området.

Vi vill också påminna om att nätverket i Stockholm-Mälardalen ses den 6 december för att samtala om möjligheter att gå vidare med information till våra folkvalda i kommun och landsting.

Till vår e-post har också kommit nyhetsbrev från Danska Masterutbildningen för landskap och planläggning, en "systerutbildning" till Alnarp. Nyhetsbrevet finns att nå på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi ser fram emot en härlig tid i förvintern med både vila och aktivitet!

Varma Hlsningar från styrelsen för föreningen Hälsans Natur / Eva

Här kommer uppdaterat program för konferensen i Stockholm den 30 september.

Dags att anmäla sig - Välkommen!

Naturen_håller_dig_frisk_30_september.pdf

I filen nedan kan du ta del av programmet för vår spännande konferens dag den 30 september.

Varmt Välkommen med din anmälan. Länk för anmälan finns i filen. :)

 

Naturen_hÃller_dig_frisk.pdf

Borås stad söker trädgårdskonsulent!

Gå in på sidan för lediga jobb. Annonsen finns där i listan, Trädgårdskonsulent, Tekniska förvaltningen, sista ansökningsdag 14/8-16.


http://www.boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/naringslivocharbete/ledigajobb/ledigajobb/sokledigajobb.4.5315093d12da7c7ef17800014787.html

 

Boka redan nu!

Den 30 september håller vi konferens om naturens förmåga att hålla oss människor friska.
Du tar del av både föreläsningar och workshops.

Konferensen hålls på Etnografiska museet i Stockholm.
Under dagen är vi både inomhus och som sig bör en sådan här konferens - ute i den natur som omger museet!

Du får med dig ny kunskap och nya sätt att ta naturen som hjälp för dig själv eller dem du arbetar med.

Konferensavgiften omfattar en heldag med föreläsningar, workshops, lunch och fika. Plus - inte att förglömma möjlighet att möta andra med samma intresse för att utveckla vård, omsorg, skola eller annan arbetsplats och privatliv mot mer natur i vardagen!
P1010035

Mer praktisk information kommer.

 

Varmt Välkommen önskar föreningen Hälsans Natur!

 

tisdag 22 mars 2016

Ny spännande uppsats!

Läs hela sammanfattningen och uppsatsen på länken. http://stud.epsilon.slu.se/8855/
Gestaltningsförslag för trädgården på Norrdala äldreboende - Epsilon Archive for Student Projects
stud.epsilon.slu.se
Trnka, Mia, 2015. Gestaltningsförslag för trädgården på Norrdala äldreboende : med utgångspunkt i mi...

https___webbmail.loopia.se___taskmail_actionget_mboxINBOX_uid3005_part2.pdf

Under trädgårdsmässan - På eftermiddagen torsdagen den 21 april - kommer forskare och utövare inom naturbaserad att hålla seminarium kl 13 -17!

Se länk ovan för mer information.

 

 

 

Sida 5 av 16