hn logo 19a

måndag 9 mars 2020

Riksdagsseminarium

Bästa läsare,

Nu har vi tagit nästa steg i vårt arbete för oss som verkar i området djur, natur och hälsa
och föreningens deltagande i samhällsutvecklingen!

En del av föreningen Hälsans Naturs uppgifter är, enligt stadgarna, att sprida information om de hälsoeffekter
som natur och djurkontakt har för människor.

Det har vi nu gjort på en av de högsta nivåer som går att göra i vårt land - i onsdags den 4 mars träffade vi intresserade
riksdagsledamöter på ett förmiddagsseminarium i ämnet natur och hälsa!

Efter ett besök i "Lotties trädgård" i Skåne väcktes intresse hos Per-Arne Håkansson, Konstitutionsutskottet. Det landade i
en inbjudan till oss att hålla ett seminarium i ämnet.  I onsdags skapade vi tillsammans ett gott samtal om stora frågor där flera områden
vävs samman och kräver dialog över gränser, både för samhällsplanering och välfärdstjänstesektorn.

Naturhälsa behöver vara en generell del av landets politik - menar vi i Hälsans Natur! 

Väl mött alla medlemmar att också ni vara del i arbetet!

Hälsningar / Styrelsen föreningen Hälsans Natur