hn logo 19a

söndag 3 november 2019

En innehållsrik tid!

Tiden springer och det är redan november!

Sedan vi senast rapporterade från föreningen och styrelsen har sommaren bland annat inneburit att följa rörelsen Mind/Shift.
Rörelsen marknadsförde sig och engagerade större aktörer som exempelvis region Gotland liksom region Stockholm. Man hade sikte på att
förändra samhällsinställning kring psykiska hälsa, öka öppenhet och möjligheter till dialog och samtal kring frågan och skifta fokus - från fokus sjuk till fokus frisk.
Hälsans Natur deltog i arrangemanget men dessvärre är Lotta, Madeleine och Eva som deltog i Mind/Shifts program under Almedalsveckan,
tveksamma till att projektet kommer att bli den rörelse som det var avsett att bli.

Hälsans Natur är genom Lotta, del i SLU:s referensgrupp för plattformen Framtidens Djur, natur och hälsa.
Gruppen hade möte i slutet av augusti och Lotta framförde bland annat idén att SLU skapar samarbeten med Hälso -och sjukvårdsutbildningar för att säkra kvaliteten på verksamhetssidan.

Hälsans Natur Syd har god aktivitetsnivå och planerar en ny träff under hösten.

Styrelsens medlemmar jobbar alla i fältet och har sikte på att sprida och arbeta med och för natur och djur som del i människors hälsa i vardag och
när livet utmanar med sjukdom och bristande välmående. – Vi välkomnar dig som medlem att berätta hur din arbetsvardag ter sig i fältet! 

En artikel ska skrivas från styrelsen om aktuella frågor i vårt ämne. Har du tankar om innehåll i en sådan – berätta – så för vi dialog!

Nästa årsmöte har börjat planeras. Har du någon särskild önskan om tema förutom själva årsmötet så hör av dig också om det!

Många varma Hösthälsningar från oss i styrelsen! ?