hn logo 19a

onsdag 26 juni 2019

Träff i Hälsans Natur syd!

Ett referat från vår Träff i Hälsans Natur Syd den 2 juni 2019

Vi var 6 personer som träffades på Kulturens Östarp utanför Veberöd i Skåne.

Vi startade med en fika, kaffe och kaka, och en presentationsrunda. Därefter tog Cina oss på en guidad rundvandring i miljön, vi följde de röda trätofflorna längs naturspåret i skogen med start från Gästgiveriet. Framme på Gamlegård, den kringbyggda gården, fick vi fördjupad information om gården och hur man levt där – ett liv före centralvärmens tid – av Alma. Emma Johansson är gårdsbrukare på Östarp och berättade om de djurslag som finns på gården. Man har grisar, får, ankor och gäss av gamla Skånska (även Blekingska) djurraser.

Innan vi vandrade tillbaks till Gästgiveriet åt vi medhavd lunch i Hannas Trädgård på Gamlegård, goda smörgåsar som Cina fixat.  

Vid Gästgiveriet satte vi oss ner under träden och reflekterade över dagen. Vi som fanns på plats upplever att det är viktigt att träffas och knyta kontakter med andra inom Hälsans Naturs intresseområde. Nästa träff planeras att äga rum i höst och då gärna hos någon medlem som vill visa sin miljö eller att vi besöker andra intressanta miljöer.

 Vid pennan Lillian

Vem var vi som träffades?

Cina Blomberg – beteendevetare och trädgårdsmästare på Kulturen i Lund. Hon var vår värd på Östarp eftersom området, Gästgiveriet, gårdarna och marken ingår i Kulturen I Lund.

Isa Lövfendahl – beteendevetare och human ekolog. Arbetar idag deltid på Previa i Lund bl.a. som samordnare samt med konflikthantering och stresshantering både med grupper som individuellt.  Har en gård i Billinge och planerar starta upp en egen verksamhet – stresshantering/retreat där. Har sedan många år bedrivit en verksamhet med uppfödning av – Linderödsgrisen. Levererar bl.a. levande grisar till Gamlegården i Östarp.

Lis-Lott Andersson sjuksköterska med specialistutbildning barn och ungdomar. Har arbetat med rehabilitering med häst sedan 1997, avtal med Försäkringskassan 2003 – 09 och därefter vårdavtal i NUR programmet med Region Skåne till 2018. Har nu 2019 startat upp en verksamhet med Hästunderstödd terapi i egen regi. Tar emot 8 deltagare i 12 veckors rehabilitering följt av 12 veckors fortsatt rehabilitering med samtidigt utslussning. Arbetar alltid 3 personal med gruppen varav 2, Lis-Lott liksom den psykolog som ska ingå i gruppen har båda hästutbildning.  Den första gruppen kommer den 12 augusti 2019.

Emma Neldeborn – beteendevetare med inriktning psykologi samt sedan tidigare gått utbildningar i trädgårdsterapi på Alnarp och har fortsatt studera vidare på masterkursen – Outdoor environment for Health and Wellbeing på Alnarp. Arbetar med Blinda och döva personer idag och använder trädgårdsmiljöer i den dagliga verksamheten för gruppen. Planerar att starta upp aktiviteter på sin gård i Skönabäck utanför Skurup. 

Britt-Marie Lindfors – natur och trädgårdsintresserad pensionär. Besökte ofta Östarp under sin barndom.

Lillian Lavesson, kassör i föreningen och sammankallande till träffarna i Hälsans Natur Syd. Har tidigare bl.a. arbetat som sjukgymnast i Alnarps Rehabiliteringsträdgård.