logotmp2

onsdag 3 januari 2018

Nyhetsbrev!

God fortsättning!

Vi inom Hälsans Natur vill verka för att vara den naturliga mötesplatsen kring frågor som berör den hälsonytta som natur och djur ger oss människor
och här ska du som medlem hitta intressanta föredrag och tips på evenemang som passar din verksamhet och information om aktuell forskning inom området.
Glädjande är att under året har andelen medlemmar ökat med hela trettio procent, vilket är jättekul!

Årets styrelsearbete har präglats av goda och nytänkande samtal där vi har reflekterat över hur föreningen ska verka och kommunicera framåt, både medlemmar emellan och hur andra möjliga medlemmar lättare ska hitta till vårt nätverk som söker kunskap inom natur och hälsa.
Vi vill vara ett nätverk för att både dela erfarenheter som att stödja varandra.
Detta har inneburit att vi under året satsat på att stärka nätverket genom att både se över hur vi kommunicerar på sociala medier och aktivt tagit kontakt till samarbete tillsammans med andra aktörer inom området natur och hälsa.
Hälsans Natur finns numera på Linkedin och vi har även presenterat Hälsans Natur på en konferens under oktober månad som anordnades av Nordens Ark.
En för övrigt mycket bra anordnad konferens som exempelvis berörde aktuella frågor kopplat till nyanlända och natur, äldreboenden och hunddagis där människor arbetstränar!
Som ett led i att stärka nätverket ytterligare pågår det ett arbete där vi i Hälsans Natur undersöker möjligheten till ett närmare vetenskapligt samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet genom olika plattformar.

Vi ser fram emot ett spännande år 2018 med fler medlemmar och fortsatt fokus på att öka kännedomen om Hälsans Natur som det naturliga nätverket!
Hör gärna av dig med idéer och synpunkter- det är i samspelet mellan oss medlemmar och styrelsen där vi tillsammans bygger en attraktiv mötesplats och ett bra nätverk!

PS Planeringen för 2018 års höstkonferens pågår för fullt. För program och anmälan se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så kommer
inbjudan rätt! DS

 

Följ oss!

Kalender

torsdag 4 oktober - torsdag 4 oktober
Seminarium 4 oktober!
torsdag 11 oktober - torsdag 11 oktober
Internationellt Symposium i Malmö!
torsdag 11 oktober - lördag 13 oktober
14th International People Plant Symposium
torsdag 11 oktober - lördag 13 oktober
14th International People Plant Symposium
torsdag 11 oktober - lördag 13 oktober
14th International People Plant Symposium
lördag 20 oktober - lördag 20 oktober
Höstens träff i Hälsans Natur Syd