• Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur

Prenumerera på Nyhetsbrevet

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när som helst. Fyll in din e-post nedan och tryck på Prenumerera. Tidigare utskick kan du se i Arkivet.

Nyhetsbrev oktober 2010
Ämne: Nyhetsbrev oktober 2010
Sändningsdatum: 2010-10-07 06:12:59
Nummer #: 2
Innehåll:
Hälsans Natur
Nyhetsbrev – Oktober 2010

Nytt Nyhetsbrev, nytt format!
Ni som brukar få vårt Nyhetsbrev ser att vi gjort om designen. Syftet är dock detsamma som tidigare: att i kortform berätta om något av allt det som händer kring föreningen Hälsans Natur. Mer info finns  på hemsidan: www.halsansnatur.se. Det är fortfarande Sveriges enda webbsajt med samlad och aktuell info om "hälsonyttan av kontakt med natur och djur", särskilt vad gäller vård, omsorg och skola.

Till dig som inte brukar få vårt Nyhetsbrev: hoppas du vill fortsätta att få det! Om inte, kan du avprenumerera med länken längst ner i brevet.

God höstläsning/Sven-G Hultman, ordf

IMG_4910

Vårdhundskolan: Hänt, och händer
Intresset för föreningens projekt Hund i vården – oftast benämnt Vårdhundskolan – är fortfarande stort, och ökande. På projektets hemsida www.vardhundskolan.se finns länkar till några av de många inslag som förekommit i press, radio och TV. Allt fler kommuner, och nu även några landsting, inför hund i vården!

I juli deltog vi på den stora världskonferens om ”The Human-Animal Bond” som för första gången hölls i Sverige. Forskare gav en mängd intressanta föredrag. Vår  monter var mycket välbesökt. På bilden är det nuvarande och tillträdande ordförande i Delta Society, USA:s stora organisation inom "djur i vården". Många viktiga kontakter knöts. Vi är inbjudna att föreläsa både i Korea, Estland och Puerto Rico! Utlandsarbetet sker dock utanför projektets ram.

Vid Malmö Högskola startade under hösten den första högskolekursen om djur i vården, i samverkan med oss. Intresset var rekordstort; man fick 250 sökande! Till våren startar en kurs om Användning av hund i vård och socialt arbete. Läs mer om högskolans kurser här. Vårdhundskolans egen kurs, som är mer praktiskt inriktad, ges i höst/vinter både i Eskilstuna och Malmö. Kurserna är (mer än) fulltecknade.

Lillian Lavesson, ny i styrelsen
Lillian är universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där hon arbetar både med utbildning och i Alnarps rehabträdgård. Information om rehabträdgården m.m. hittar du här. Information om Alnarps kurser och utbildningar inom trädgårdsterapi, hälsoträdgårdar etc finns i bifogad pdf .

 

lillian175
IMG_5359

Gröna Rehab, och konferens i Göteborg
Många av föreningens medlemmar deltog i augusti i den intressanta konferens om "Natur, trädgård, hälsa och livsstil" som arrangerades av bl.a. Gröna Rehab.Tre mycket kompetenta föreläsare redovisade forskning som ger belägg för hälsonyttan av kontakt med "det gröna", även genom utsikt från ett fönster.

Bilden är från ett studiebesök på Gröna Rehab, med föreståndaren Eva-Lena Larsson i centrum. Rehabträdgården ligger i anslutning till Göteborgs Botaniska Trädgård, och har en fantastiskt fin miljö, och verksamhet! Gröna Rehab vänder sig till personal inom Västra Götalandsregionen som har, eller är i riskzonen för en stressrelaterad sjukdom.

Besök vår hemsida - bidra till vår hemsida!
På hemsidan finns såväl basinformation, som färska nyheter. Det lönar sig att gå in där då och då! Bidra gärna till att den blir ännu bättre genom att sända in förslag och synpunkter! Mejla till info@halsansnatur.se.

... och bli medlem!
Intresset för våra frågor växer. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka. Ditt medlemskap är viktigt. Läs här hur du anmäler dig.