• Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur

Prenumerera på Nyhetsbrevet

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när som helst. Fyll in din e-post nedan och tryck på Prenumerera. Tidigare utskick kan du se i Arkivet.

Ny litteratur
Utvärdering av rehabilitering med "grön terapi" PDF Skriv ut E-postadress

Exempel på utvärdering av projekt där natur och djur varit redskap eller miljö för rehabilitering.
• Rapporten Individen i centrum. Mångsidig rehabilitering av långtidsfall i Smedjebacken (2005)  beskrivs som en "orienterande utvärdering". Verksamheten bedrivs på en gård där man har ett rikt utbud av arbetsupgifter, som att sköta djur, trädgård, naturvårdsobjekt, gårdsbutik m.m. 
• Karin Alexanderson har skrivit rapporten Naturlig revansch. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Utvärdering av en reflektions- och självhjälpsgrupp, publicerad 2007.
• Rapporten En ängel på fyra ben (2005) utvärderar projektet "Rehabilitering och assistans för funktionshindrade med hjälp av hund". Kopia av rapporten finns hos Hälsans Natur.
•  Projektet Grön rehab i Garpenberg var ett EU-projekt, där man rehabiliterade långtidssjukskrivna.  Läs reportage i tidningen Arbetsliv nov 2006, samt utvärdering av Friskus.
•  Verksamheten Gröna Rehab som bedrivs i anslutning till Göteborgs Botaniska Trädgård har utvärderats. Läs här. Baserat på utvärderingens positiva resultat blev projektet omvandlat till en permanent verksamhet.
• Projekt Naturkraft i Skövde som pågår 2009-juni 2011 utvärderades i en rapport daterad oktorber 2010 av Eva Sahlin som forskar på effekter av grön rehabilitering.
• Slutrapporten Grön Rehabilitering i landsbygdsföretag sammanfattar och utvärderar två projekt som bedrevs under 2008-2009: ett i Östergötland och ett i Skåne. Resultaten vad avser hälsoeffekten är mycket positiva. Beträffande processen noteras en del samordningsproblem. Slutligen konstaterar man att det bör att få lönsamhet som landsbygdsföretag i denna verksamhet - OM det finns en tydlig kund.

 
Forests, Trees and Human Health PDF Skriv ut E-postadress

I början av 2011 utkom boken Forests, Trees and Human Health. Den är slutresultatet av ett stort europeiskt projekt som pågick 2004-2008. Forskare från 25 länder analyserar kunskapsläget inom området. Boken ger en syntes av kunskaper från många länder och ämnesområden. Den vänder sig till forskare inom många områden: skog, hälsan, naturresursers användning, miljöpolitik m.m. Läs mer här eller här. Läs här om projektet COST E39.

 
Trädgård för intellektuellt funktionshindrade PDF Skriv ut E-postadress

Trädgårdsarbete ger människor med intellektuella funktionshinder både möjligheter och begränsningar i lärandet.

Läs mer...
 
Gröna Rehab PDF Skriv ut E-postadress

Boken bygger på erfarenheter från verksamheten vid Gröna Rehab i Göteborg.

Läs mer...
 
Ny bok: Hund på recept PDF Skriv ut E-postadress
I mitten av april utkommer boken "Hund på recept – den professionella vårdhunden". Boken är en sidoeffekt av föreningens projekt "Hund i vården"/Vårdhundskolan. Läs mer här.
 
Nya böcker om Trädgårdsterapi PDF Skriv ut E-postadress

I mars 2010 kom två nya böcker om trädgårdsterapi. Boken Trädgård som terapi och friskvård handlar mest om hur den egna trädgården kan hjälpa till vid rehabilitering. I boken Trädgårdsterapi beskriver professor Patrik Grahn och journalisten Åsa Ottosson den s.k. Alnarpsmetoden, som visat sig ge mycket goda resultat vid behandling av stressrelaterad utmattningssyndrom.Ottosson ger också tips på sköna och lugnande vistelser i hemmaträdgården, närmaste park eller skog.

 
Djurens betydelse för människors hälsa PDF Skriv ut E-postadress
En lättläst småskrift om Djurens betydelse för människors hälsa publicerades i början av 2010. Författare: Margareta Håkansson, SLU. Ladda ner skriften här, eller köp från SLU, tel. 0511-670 00.
 
Barn och natur PDF Skriv ut E-postadress
EKOPARKENS SAGOVÄRLD av Brigitte Strand Naturskolan i Kristianstad har använt boken "Ekoparkens Sagovärld" i sin kursverksamhet för pedagoger inom Kristianstads skolor. Boken har skrivits för att öka barns fantasi och kreativitet och för att locka ut barn mer i naturen, eftersom statistiken är så nedslående angående barns "uteliv".
Läs mer...
 
Grön rehab på landsbygden PDF Skriv ut E-postadress
LRF har publicerat projektrapporten "Grön rehabilitering på landsbygden - Skåne." Syftet var "att utveckla en samarbetsmodell för grön rehabilitering mellan vårdsektor och landsbygdsföretagare, med delmål att förbättra patientens hälsostatus och förkorta sjukskrivningstiderna." 
Läs mer...
 
Trädgårdsterapi - ny bok PDF Skriv ut E-postadress
Gunilla Nilsson, univ.lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, är redaktör och huvudförfattare till boken "Trädgårdsterapi" som utkom 2009.
Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 Nästa > Sista >>

Sida 2 av 3

Aktuellt

Årsmöte i Älvsjö, lördag den 22 mars
Årsmötet hålls i år i Älvsjö utanför Stockholm i samband med Nordiska Trädgårdsmässan.Lördagen den 22 mars kl 13-15 är du välkommen att träffa styrelsen och andra medlemmar i föreningen. Vi bjuder...
Jordhammars Växtkraft tisdagen den 29 april
Hej alla medlemmar i Hälsans Natur väst! Här kommer en spännande inbjudan till Jordhammars Växtkraft tisdagen den 29 april.All information finns i bifogad fil.Anmälan sker till Den här...
Hälsans Natur Mellansverige anordnar två dagar på Sätra Brunn den 24-25 maj
Hälsans Natur Mellansverige anordnar två dagar på Sätra Brunn den 24-25 maj:Naturen som läkande plats -workshops, föredrag och meditativa vandringar Inspireras i grön och skön brunnsmiljö. Hälsans...
Välkomna till en träff i Småland!
Vi träffas lördagen den 10 maj hemma hos Marianna Agetorp i Stensjöäng i södra Småland.Vi börjar vid 11-tiden och avslutar när vi är klara. För närmare vägbeskrivning och ev. möjligheter att åka...
Välkomna till en träff i Skåne!
Vi träffas lördagen den 12 april hemma hos Bibbi Nyman i Lyngby Skola utanför Genarp. Vi börjar vid 11-tiden och avslutar när vi är klara. För info om platsen http://www.lyngbyskola.seVi träffas...
Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden.
Välkommen till en konferensdag om NUR, Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden. Ett pilotarbete som drivs av Region Skåne, SLU Alnarp, Försäk- ringskassan, Arbetsförmedlingen och LRF....