• Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur

Prenumerera på Nyhetsbrevet

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när som helst. Fyll in din e-post nedan och tryck på Prenumerera. Tidigare utskick kan du se i Arkivet.

Ny litteratur
Utvärdering av rehabilitering med "grön terapi" PDF Skriv ut E-postadress

Exempel på utvärdering av projekt där natur och djur varit redskap eller miljö för rehabilitering.
• Rapporten Individen i centrum. Mångsidig rehabilitering av långtidsfall i Smedjebacken (2005)  beskrivs som en "orienterande utvärdering". Verksamheten bedrivs på en gård där man har ett rikt utbud av arbetsupgifter, som att sköta djur, trädgård, naturvårdsobjekt, gårdsbutik m.m. 
• Karin Alexanderson har skrivit rapporten Naturlig revansch. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Utvärdering av en reflektions- och självhjälpsgrupp, publicerad 2007.
• Rapporten En ängel på fyra ben (2005) utvärderar projektet "Rehabilitering och assistans för funktionshindrade med hjälp av hund". Kopia av rapporten finns hos Hälsans Natur.
•  Projektet Grön rehab i Garpenberg var ett EU-projekt, där man rehabiliterade långtidssjukskrivna.  Läs reportage i tidningen Arbetsliv nov 2006, samt utvärdering av Friskus.
•  Verksamheten Gröna Rehab som bedrivs i anslutning till Göteborgs Botaniska Trädgård har utvärderats. Läs här. Baserat på utvärderingens positiva resultat blev projektet omvandlat till en permanent verksamhet.
• Projekt Naturkraft i Skövde som pågår 2009-juni 2011 utvärderades i en rapport daterad oktorber 2010 av Eva Sahlin som forskar på effekter av grön rehabilitering.
• Slutrapporten Grön Rehabilitering i landsbygdsföretag sammanfattar och utvärderar två projekt som bedrevs under 2008-2009: ett i Östergötland och ett i Skåne. Resultaten vad avser hälsoeffekten är mycket positiva. Beträffande processen noteras en del samordningsproblem. Slutligen konstaterar man att det bör att få lönsamhet som landsbygdsföretag i denna verksamhet - OM det finns en tydlig kund.

 
Forests, Trees and Human Health PDF Skriv ut E-postadress

I början av 2011 utkom boken Forests, Trees and Human Health. Den är slutresultatet av ett stort europeiskt projekt som pågick 2004-2008. Forskare från 25 länder analyserar kunskapsläget inom området. Boken ger en syntes av kunskaper från många länder och ämnesområden. Den vänder sig till forskare inom många områden: skog, hälsan, naturresursers användning, miljöpolitik m.m. Läs mer här eller här. Läs här om projektet COST E39.

 
Trädgård för intellektuellt funktionshindrade PDF Skriv ut E-postadress

Trädgårdsarbete ger människor med intellektuella funktionshinder både möjligheter och begränsningar i lärandet.

Läs mer...
 
Gröna Rehab PDF Skriv ut E-postadress

Boken bygger på erfarenheter från verksamheten vid Gröna Rehab i Göteborg.

Läs mer...
 
Ny bok: Hund på recept PDF Skriv ut E-postadress
I mitten av april utkommer boken "Hund på recept – den professionella vårdhunden". Boken är en sidoeffekt av föreningens projekt "Hund i vården"/Vårdhundskolan. Läs mer här.
 
Nya böcker om Trädgårdsterapi PDF Skriv ut E-postadress

I mars 2010 kom två nya böcker om trädgårdsterapi. Boken Trädgård som terapi och friskvård handlar mest om hur den egna trädgården kan hjälpa till vid rehabilitering. I boken Trädgårdsterapi beskriver professor Patrik Grahn och journalisten Åsa Ottosson den s.k. Alnarpsmetoden, som visat sig ge mycket goda resultat vid behandling av stressrelaterad utmattningssyndrom.Ottosson ger också tips på sköna och lugnande vistelser i hemmaträdgården, närmaste park eller skog.

 
Djurens betydelse för människors hälsa PDF Skriv ut E-postadress
En lättläst småskrift om Djurens betydelse för människors hälsa publicerades i början av 2010. Författare: Margareta Håkansson, SLU. Ladda ner skriften här, eller köp från SLU, tel. 0511-670 00.
 
Barn och natur PDF Skriv ut E-postadress
EKOPARKENS SAGOVÄRLD av Brigitte Strand Naturskolan i Kristianstad har använt boken "Ekoparkens Sagovärld" i sin kursverksamhet för pedagoger inom Kristianstads skolor. Boken har skrivits för att öka barns fantasi och kreativitet och för att locka ut barn mer i naturen, eftersom statistiken är så nedslående angående barns "uteliv".
Läs mer...
 
Grön rehab på landsbygden PDF Skriv ut E-postadress
LRF har publicerat projektrapporten "Grön rehabilitering på landsbygden - Skåne." Syftet var "att utveckla en samarbetsmodell för grön rehabilitering mellan vårdsektor och landsbygdsföretagare, med delmål att förbättra patientens hälsostatus och förkorta sjukskrivningstiderna." 
Läs mer...
 
Trädgårdsterapi - ny bok PDF Skriv ut E-postadress
Gunilla Nilsson, univ.lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, är redaktör och huvudförfattare till boken "Trädgårdsterapi" som utkom 2009.
Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 Nästa > Sista >>

Sida 2 av 3

Aktuellt

Vårdhundskolan Årets Guldkorn 2013
Vi vill uppmärksamma Vårdhundskolan som belönades med utmärkelsen Årets Guldkorn 2013. Arvsfonden uppmärksammar särskilt lyckade projekt och "Hund i Vården" numera Vårdhundskolan är ett sådant....
Hundarna hjälper våldsutsatta kvinnor i den psykiatriska öppenvården i Skellefteå.
Nu utbildas terapihundar inom rättspsykiatrisk vård som en följd av de posittiva erfarenheterna från öppenvården. Vill du veta mer - kontakta Lena Stenvall som arbetar inom psykiatriska kliniken i...
Nytt Arvsfondsprojekt om Hästen som resurs i vård, skola och omsorg.
Stiftelsen Hippocampus har beviljats anslag till projektet "Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg - ett nationellt samverkans - och inspirationsprojekt" har beviljats stöd med...
Information till alla medlemmar!
Om du inte fått bekräftelse på din medlemsavgift för 2014, beror det på att vi saknar email adress till dig.
Läs mer...
Anna-Maria Pálsdóttir försvarar sin avhandling
Anna-Maria Pálsdóttir, doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet I Alnarp, försvarar sin avhandling "The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders....
De skapar framtidens trädgård
Bättre balans, lägre blodtryck och bättre sömn. Fördelarna med att vistas utomhus är många. Framtidens trädgård är ett projekt som ska underlätta och inspirera till mer utevistelse på särskilda...