• Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur
  • Hälsans natur

Prenumerera på Nyhetsbrevet

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när som helst. Fyll in din e-post nedan och tryck på Prenumerera. Tidigare utskick kan du se i Arkivet.

Ny litteratur
Kristianstad PDF Skriv ut E-postadress

 Naturen tar plats i vården på centralsjukhuset Kristianstad! Läs rapporten.

 
Ridterapi - fakta och framtid PDF Skriv ut E-postadress

Projektet Ridterapi – fakta och framtid syftar till att beskriva och analysera möjligheterna till ridterapi för personer med en neurologisk skada eller sjukdom. Ladda ned rapporterna från Ersta Sköndal Högskolas hemsida

 
Socialmedicinsk tidskrift PDF Skriv ut E-postadress

Temanummer om natur och hälsa i Socialmedicinsk Tidskrift

 
Frisk i naturen PDF Skriv ut E-postadress

Här kommer en länk till publikationen ”Frisk i naturen”, ett nordiskt projekt med fokus på vad naturen kan göra för folkhälsa: http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-522

 
Litteraturöversikt om djur i vården PDF Skriv ut E-postadress

En litteraturöversikt om "Djurassisterad terapi i omvårdnaden" publicerades i juni 2011. Den baseras på sökning i flera databaser och gav 19 artiklar som uppfyllde de ganska stränga kriterier som satts upp: Publicerade på engelska, inte äldre än 10 år, originalartiklar baserade på experimentella studier. Inga intervju- eller fallstudier togs med. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt SBU:s modell. "Studier med djurassisterad terapi visade, i olika omvårdnadsområden, att aktiviteter och stimulans med vårdhund gav positiva effekter på hälsan, livskvaliteten och välbefinnandet hos personer med kronisk sjukdom. En del av resultaten visade förbättring medan ett stort antal studier visade en förbättring där skillnaden inte var signifikant, alla patienter hade en positiv upplevelse i samband med studien de deltog i. Läs uppsatsen här.

 
TRE färska svenska avhandlingar PDF Skriv ut E-postadress

Från SLU/Alnarp har kommit två doktorsavhandlingar från slutet av 2011 och en från mars 2012 inom området "Natur, hälsa och trädgård". Carina Tenngart Ivarssons avhandling har titeln "On the Use and Experience of a Health Garden. Exploring the Design of the Alnarp Rehabilitation Garden ", läkaren Matilda Annerstedts "Nature and Public Health
Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention
" och Anna Adevis Anna Adevis
Supportive Nature – and Stress. Wellbeing in connection to our inner and outer landscape.

 
Ny bok av Yvonne Westerberg PDF Skriv ut E-postadress

I boken "Sinnenas Trädgård – ett rum för hälsa och livskvalitet" berättar upphovskvinnan Yvonne Westerberg om hur både den trädgården, och den senare Haga hälsoträdgård, kom till. Men boken ger även vidare perspektiv på "trädgård och natur som läroplatse för livet". Boken publiceras i augusti 2011. Läs mer här.

 
Ny bok: Naturupplevelse och hälsa PDF Skriv ut E-postadress

Grön entreprenör. Naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen är namnet på en ny bok som vill geOmslag inspiration och kunskap. De 15 kapitlen är skrivna av både forskare och entreprenörer. Här finns såväl teori som en mängd praktiska erfarenheter och tips för hur entreprenörer kan utveckla en verksamhet inom fältet "naturupplevelse och hälsa". Boken ges ut av SLU/Alnarp. Läs mer här .

Det finns studievägledning till boken som vänder sig till dig som t.ex. är kursledare eller rådgivare och som vill vara
med och utveckla landsbygden. Studiehandledningen innehåller  powerpoint
presentationer kapitelvis, förslag på övningar och diskussionsfrågor samt länkar
och tips på fördjupningslitteratur. Allt detta finns på en lösenordsskyddad
hemsida. Priset är 2000 kr plus moms för att få tillgång till
studiehandledningen.

För att få tillgång till
studiehandledningen behöver du beställa en aktiveringskod på  http://fortbildningalnarp.slu.se

 
Avhandling: Effekt av hästunderstödd terapi för utsatta barn PDF Skriv ut E-postadress

I en avhandling från 2006 visar Kay Trotter att hästunderstödd terapi i många avseenden fungerar klart bättre än traditionell, klassrumsbaserad behandling. I studien deltog 164 utsatta barn från klasserna 3-8. Läs en artikel här , hela avhandlingen här .

 
Häst i psykiatrin - ny bok PDF Skriv ut E-postadress

Boken "Passage - att använda hästar i psykiatrin" är utgiven av Psykiatriska kliniken i Skellefteå. Den kan beställas via Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Läs mer om Passage här.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 3

Aktuellt

Årsmöte i Älvsjö, lördag den 22 mars
Årsmötet hålls i år i Älvsjö utanför Stockholm i samband med Nordiska Trädgårdsmässan.Lördagen den 22 mars kl 13-15 är du välkommen att träffa styrelsen och andra medlemmar i föreningen. Vi bjuder...
Jordhammars Växtkraft tisdagen den 29 april
Hej alla medlemmar i Hälsans Natur väst! Här kommer en spännande inbjudan till Jordhammars Växtkraft tisdagen den 29 april.All information finns i bifogad fil.Anmälan sker till Den här...
Hälsans Natur Mellansverige anordnar två dagar på Sätra Brunn den 24-25 maj
Hälsans Natur Mellansverige anordnar två dagar på Sätra Brunn den 24-25 maj:Naturen som läkande plats -workshops, föredrag och meditativa vandringar Inspireras i grön och skön brunnsmiljö. Hälsans...
Välkomna till en träff i Småland!
Vi träffas lördagen den 10 maj hemma hos Marianna Agetorp i Stensjöäng i södra Småland.Vi börjar vid 11-tiden och avslutar när vi är klara. För närmare vägbeskrivning och ev. möjligheter att åka...
Välkomna till en träff i Skåne!
Vi träffas lördagen den 12 april hemma hos Bibbi Nyman i Lyngby Skola utanför Genarp. Vi börjar vid 11-tiden och avslutar när vi är klara. För info om platsen http://www.lyngbyskola.seVi träffas...
Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden.
Välkommen till en konferensdag om NUR, Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden. Ett pilotarbete som drivs av Region Skåne, SLU Alnarp, Försäk- ringskassan, Arbetsförmedlingen och LRF....